Nasza kadra

  

 Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 1 może poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i umiejęnościami w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Dyrektor i nauczycielki naszej placówki uczestniczą w licznych szkoleniach i kursach podnosząc kwalifikacje zawodowe.

KADRA PRZEDSZKOLA: 


  Dyrektor -  mgr Dorota Bogdanowicz
nauczyciel dyplomowany, ukończone studia - Pedagogika w zakresie: Nauczanie Początkowe i Wychowanie Przedszkolne, podyplomowe - Edukacja Elementarna, Zarządzanie Placówkami Oświatowymi

 

 

 mgr Magdalena Białek
nauczyciel mianowany, ukończone studia w zakresie - Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe -  Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana; prowadzenie biblioteki przedszkolnej, opieka nad galerią, administrator strony internetowej

 

 mgr Edyta Bienert – Świątek
nauczyciel dyplomowany, ukończone studia w zakresie - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna; artystyczna oprawa uroczystości, prowadzenie kronik

 

 

 mgr Bogusława Zając
nauczyciel dyplomowany, ukończone studia w zakresie - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna; koordynator do spraw współpracy ze środowiskiem, prowadzenie uroczystości przedszkolnych

 

mgr Karolina Waśkiewicz

nauczyciel kontraktowy, ukończone studia w zakresie - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

 

mgr Marzena Skrzypczak

nauczyciel kontraktowy, ukończone studia w zakresie - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

 

mgr Alicja Hanisz - Logopeda

nauczyciel dyplomowany, ukończone studia w zakresie - Logopedii Ogólnej

 

 

  Pracownicy administracji i obsługi

  • Ewa Zborowska
  • Rozalia Krajniak
  • Bernadetta Żołądkiewicz

           Kuchnia

  • Małgorzata Siodłowska Królik
  • Renata Wojcieszak

          Intendent

  • Irena Pracel

          Księgowość

  • Maria Jolanta Urbanowicz

          Kadry

  • Grażyna Kuczak

       Obsługa techniczna

  • Grzegorz Królik